Monthly Archives: May 2019

Hardiknas dan Karakter Peduli Lingkungan SMP Budi Utomo

“Ing ngarsa sung tuladha” “Ing madya mangun karsa” “Tut wuri handayani” Pendidik memiliki tugas besar …

Read More »